BMC de Vallei

Neurofeedback

Tijdens een Neurofeedbackbehandeling traint u uw eigen hersenactiviteit om klachten te verminderen. De behandeling is gebaseerd op het feit dat bepaalde psychische en neurologische klachten gepaard gaan met een afwijkende hersenactiviteit. De afwijkende hersenactiviteit, gemeten met een (Q)EEG, wordt zichtbaar gemaakt voor de cliënt.

Over het algemeen krijgt u twee elektrodes op uw hoofd, één op de locatie waar de behandeling plaats vindt en één zgn. referentie-elektrode. U wordt met behulp van deze elektrodes aangesloten op apparatuur die uw (Q)EEG voortdurend analyseert en meet.  Op het feedback scherm, wat voor u staat, ziet u als het ware uw eigen hersenactiviteit (feedback).

De vorm van feedback kan variëren van werken met een simpel balkje, een animatie of ook met behulp van een eigen meegebrachte DVD. Bij feedback met de balkjes zie je de hoogte constant veranderen, bv. hoe hoger het balkje hoe beter de hersenactiviteit, hoe lager het balkje hoe minder goed de hersenactiviteit is.  Bij een animatie zie je bv. dat een auto als de hersenactiviteit de goede kant op gaat naar rechts gaat, u krijgt positieve feedback, en als de hersenactiviteit minder goed wordt gaat de auto naar links. Ook is het mogelijk om naar een DVD te kijken, het beeld wordt groter bij verbeterde hersenactiviteit en klapt dicht bij verslechterende hersenactiviteit. Welke vorm van feedback gebruikt wordt hangt af van welke vorm het beste verloopt bij u.

Doordat u iedere keer positieve feedback krijgt leren de hersenen zichzelf beter geactiveerd te zijn. Hoe vaker de Neurofeedback uitgevoerd wordt hoe beter de hersenen de nieuwe toestand vastleggen.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze vorm van therapie. Wel kan het vermoeiend zijn om je gedurende een half uur een aantal maal heel goed te concentreren. Meestal wordt er dan ook begonnen met trainingsrondes van 1 minuut met een hele korte pauze er tussen, later wordt de rondeduur aangepast. Het komt dan ook bij sommige cliënten voor dat ze moe zijn na de behandeling. Meestal gaat dat na een aantal behandelingen over.

Effectiviteit van Neurofeedback

Er zijn steeds meer wetenschappelijke studies die het effect van Neurofeedback aantonen. Bij ziektebeelden als ADHD, epilepsie en depressie zijn deze effecten reeds meerdere keren aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de resultaten bij o.a. Autisme, migraine, geheugenproblematiek, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornissen. Een overzicht van de doelgroepen waarbij Neurofeedback effectiviteit ingezet kan worden vindt u op de HOME pagina onder het kopje 'Voor wie?'.

Neem voor verdere vragen gerust contact op met Geerte Hoekstra.