BMC de Vallei

Kwaliteitszorg

Biometrisch Centrum de Vallei biedt neurofeedback en hersenmetingen aan die voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

Onderzoek toont aan dat neurofeedback bij verschillende aandoeningen en klachten succesvol is. Belangrijk is dat de behandeling goed uitgevoerd wordt. BMC 'de Vallei' is aangesloten bij een netwerk van praktijken van het Biometrisch Centrum, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.

 

Het Biometrisch Centrum

Binnen het Biometrisch Centrum wordt de kwaliteit van de neurofeedback behandelingen en de hersenmetingen steeds  verbeterd. In eerste instantie is het belangrijk dat de apparatuur en software waarmee BMC zijn werk doet, de basis voor kwalitatief hoogwaardige neurofeedback, gecertificeerd is. De apparatuur geeft bv. realtime feedback, een heel belangrijke eis. Verder worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neurofeedback op de voet gevolgd, er worden alleen behandelingen aangeboden waarnaar onderzoek is gedaan (evidence based) en verder worden de effecten van de behandelingen voortdurend bekeken en op basis van de uitkomsten worden de behandelingen bijgesteld (best praktice).

Clienten die kiezen voor het Biometrsich Centrum, kiezen daardoor voor een behandeling die voldoet aan de laatste stand van zaken in de wetenschap en techniek.

 

Geerte Hoekstra

Geerte Hoekstra is praktijkhoudster en therapeut van het Biometrisch Centrum de Vallei te Veenendaal. Zij heeft een universitaire studie Orthopedagogiek afgerond in Groningen. Binnen deze opleiding heeft zij een blok kinderneurologie gevolgd aan de medische faculteit te Groningen. Daarnaast heeft zij in 2006 een opleiding op het gebied van Neurofeedback en hersenmetingen met behulp van een (Q)EEG gevolgd, waarbij neurofeedback en hersenmetingen bij zowel gezonde personen als bij personen met klachten en ziektebeelden aan de orde kwamen. Verder werd er o.a. geschoold in het opstellen van een effectieve behandelprotocollen en kwam de kwalteitszorg aan bod. Deze opleiding gaat binnenkort geaccrediteerd worden op bachelor-niveau. Ieder jaar neemt Geerte deel aan de verplichte bij- en nascholingen en neemt zij deel aan intervisiegroepen. Geerte Hoekstra is lid van de VBAG, de NVPA en van de koepelorganisatie RBNG.

 

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling, dan kunt u dat  te allen tijde bespreken met Geerte Hoekstra. Ook kunt u met eventuele klachten terecht bij het Centrale Bureau te Gulpen. Tenslotte kunt u ook terecht bij één van de genoemde beroepsverenigingen.