BMC de Vallei

Kosten en vergoedingen

Kosten
Een Informatiegesprek is kosteloos
Is over het algemeen telefonisch.
De intake is €90,75
In een intake worden uw klachten uitgevraagd, krijgt u uitleg over neurofeedback, worden er hersenmetingen verricht met behulp van een (Q)EEG en worden de uitkomsten geëvalueerd. Op basis van de intake krijgt u een analyse in de vorm van een rapportage en een behandeladvies. Een intake duurt in de regel anderhalf uur.
Een neurofeedback behandeling is €54,45
Een behandeling duurt in de regel een half uur.
Een tussenmeting of nameting is €90,75
Er worden net als in de intake hersenmetingen verricht, de voortgang wordt besproken, er wordt een rapportage gemaakt voor u en/of voor de huisarts/verwijzer en er volgt indien nodig  een behandeladvies. Een tussen- of nameting duurt in de regel één á anderhalf uur.

 

 

Vergoeding door verzekeringen
Neurofeedback wordt door veel verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering. Uw eigen risico hoeft u níet te gebruiken. Wilt u weten of de behandeling bij BMC 'de Vallei' vergoed wordt, dan is het verstandig om contact op te nemen met Geerte Hoekstra. U krijgt dan de informatie die u nodig heeft om navraag te doen bij úw verzekeraar.