BMC de Vallei

Het behandeltraject

BMC de Vallei werkt volgens de richtlijnen van het Biometrisch Centrum, we streven naar een behandeling die zo effectief mogelijk is, dit doen we door een redelijk vast protocol te hanteren en dat op verschillende momenten te evalueren.

 

 

Het is van groot belang dat voorafgaand aan de Neurofeedbackbehandeling een intake wordt gedaan. Doel van de intake is kijken of er een indicatie voor Neurofeedbackbehandeling is of niet, en als dat zo is het opstellen van een behandelprotocol.

 

De intake

De intake begint met het uitvragen van de klachten en invullen van vragenlijsten, daarna volgt uitleg over de (Q)EEG meting. Dan wordt de hersenactiviteit gemeten onder verschillende condities in rust, in (nep)slaap en met cognitieve taken, met behulp van een (Q)EEG. De klachten en de  de uitkomst van de hersenmeting worden met elkaar vergeleken. Er wordt beoordeeld of er een indicatie voor neurofeedback is. Als de gemeten hersenactiviteit afwijkend is en overeenkomt met de klachten, dan is er een indicatie voor neurofeedback, als er geen overeenkomst is tussen de klachten de gemeten hersenactiviteit is, dan niet. De uitslag wordt meteen met u besproken.

Het is raadzaam om voor de intake mee te nemen:

- uw zorgpasje met BSNnr en polisnummer

-te weten of en hoe u aanvullend verzekerd bent (staat over het algemeen niet op het zorgpasje)

-medicatieoverzicht met dosering

-ev. verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen

Behandeling

Op basis van de intakegegevens wordt een behandelprotocol opgesteld. De behandeling wordt gestart. Na de eerste 3 á 4 behandelingen is er een kort evaluatie moment, er wordt gekeken of de training goed gaat.

Hoeveel trainingen er nodig zijn verschilt erg per klacht of diagnose,  bv bij ADHD of depressie en ook bij burn-out klachten zijn dat over het algemeen gemiddeld 40 behandelingen. In principe is de behandeling 1x per week, in sommige uitzonderlijke gevallen 2x per week. In de loop van de behandeling wordt de behandeling afgebouwd door de tussenpozen tussen de trainingen langzaam  te vergroten. De afbouwfase gaat in principe in op het moment dat bv. de klachten verdwenen zijn of voldoende afgenomen zijn en/of het QEEG profiel van de hersenactiviteit niet meer verbeterd. De functie van deze afbouw is het behaalde effect te automatiseren in de hersenen, zodat het effect in principe ook blijvend is. Ook de afbouwfase is dus belangrijk. Overigens zie je in sommige gevallen tijdens de afbouwfase nog verbeteringen.

Tussenmeting

Na gemiddeld ongeveer 10 á 15 trainingen wordt het effect van de training geevalueerd, dat kan met behulp van het overzicht van de resultaten van de training en/of met behulp van een tussenmeting. Dit is dezelfde (Q)EEG meting als tijdens de intake, de resultaten kunnen met elkaar vergeleken worden. Er wordt ook beoordeeld of het behandelprotocol nog klopt of dat het eventueel moet veranderen.

Nameting

Het behandeltraject wordt afgesloten met een evaluatie gesprek, op  basis van het overzicht van de resultaten en/of een nameting, deze is in principe hetzelfde als de voormeting tijdens de intake.